Blog Sjoerd Bakker - Kansen of bedreigingen

Ik ben meer iemand van de kansen dan van de bedreigingen.

Kansen

En als ik terugkijk naar de ontwikkelingen binnen de fysiotherapie van de afgelopen 15 jaar dan denk ik dat er veel kansen waren en er ook veel zijn benut. Iedereen weet van fysiotherapie, steeds meer mensen maken er gebruik van en fysiotherapie is een van de meest populaire beroepen in ons land. Vooruitkijkend naar de komende 15 jaar zie ik ook volop kansen, het rapport Kaljouw is over één ding duidelijk: steeds meer mensen komen in de problemen op het gebied van bewegen. Zoveel mensen die steeds ouder worden en die tegelijkertijd gezondheid en (zich vrij kunnen) bewegen belangrijk vinden. De basis van ons vak dus, met wat mij betreft een gouden toekomst.

Bedreigingen

Natuurlijk zijn er ook bedreigingen. Overheid, zorgverzekeraars, toegenomen regelgeving, nieuwe zorgberoepen in “ons” domein et cetera. De grootste bedreiging zijn we echter zelf, althans zo kijk ik ernaar. Een beroepsvereniging die nog teveel bezig is met bureaucratische processen, interne regeltjes en onderling verschillende belangen. Leden fysiotherapeuten die door de bomen het bos niet meer zien en zich minder betrokken voelen bij het KNGF. 

Afnemende betrokkenheid van leden is echter een maatschappelijke ontwikkeling waar bijna alle verenigingen, kerken en organisaties mee te maken krijgen en waarop een passend antwoord moet worden gevonden. En om de gouden toekomst van ons vak te verzilveren is er één goede club, één KNGF nodig. Een KNGF dat, waar mogelijk, individuele belangen van fysiotherapeuten verbindt en stroomlijnt. En bovenal het maatschappelijke belang van de fysiotherapie binnen onze samenleving weet te benadrukken en goed uit te bouwen. Kwaliteit is daarbij van groot belang, maar vergeet niet dat de macht van het getal ook spreekt. Krachtenbundeling, over verschillen heen stappen en er samen voor gaan, dat is wat nu nodig is. 

De Toekomst

Het KNGF staat in de steigers, maakt zich op voor de toekomst van en voor de fysiotherapie. Denk, praat en bouw mee aan een beroepsvereniging die klaar is voor de toekomst !

Sjoerd Bakker MSc
Voorzitter RGF Het Noorden