Gezondheid in de Wijk - Regionaal vervolg

Op 8 maart gaan we verder met de regionale vervolgbijeenkomst van het programma Gezondheid in de Wijk. Die zal weer plaatsvinden in Hotel Van der Valk te Drachten.

Het doel van de laatste bijeenkomst was om vooral u bij te praten, te inspireren en te activeren om zelf aan de slag te gaan. Er zijn pioniers uit de regio aan het woord geweest wat hun ervaringen zijn, er zijn belangrijke tools besproken, u bent uitgedaagd om na te denken over een mogelijke rol en positie in de wijk en u hebt informatie kunnen brengen aan en halen bij uw collega’s. Aanwezige collega’s konden aan de hand van deze informatie de keus maken om ook in dit werkveld te gaan ‘opereren’. Er werd verteld over de opzet van de WMO en welke rol de fysiotherapeut hierin kan spelen. 

In het tweede deel van de bijeenkomst verdeelden de aanwezigen zich in kleinere groepen, waarin zij met elkaar konden delen waar ze zich op dit moment bevinden in de opzet van hun projecten. Op deze manier vormden zij een klankbord voor elkaar en bespraken de ontwikkelingen en belemmeringen waar ze tegenaan lopen. 

Het vervolg 

De komende bijeenkomst gaan we in op de “taal van de gemeente” en het belang van samenwerking. Een aantal collega’s van u zal in een presentatie u daarin meenemen, wat zijn hun ervaringen, resultaten en tips. Tevens zal een beleidsadviseur van de gemeente Leeuwarden u onder andere vertellen hoe de gemeente acteert binnen het sociaal domein. Aan de orde zal dan ook komen wat uw mogelijkheden kunnen zijn om uw professie hierbij in te zetten. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om uw project/plan te delen met uw collega’s, kunt u feedback vragen en geven aan anderen, om zo elkaar verder te helpen om er een succes van te maken. 

Nieuwsgierig geworden? Schrijf je gelijk in.