“Leerzame en nuttige avond” - een terugblik op Gezondheid in de Wijk

“Leerzame en nuttige avond”. Dat zei een van de leden na afloop van de bijeenkomst Gezondheid in de Wijk, 8 maart in Drachten.

Opening

Sjoerd Bakker openende deze avond, hij blikte even terug op een eerder bijeenkomst. Daarna nam Siebren Wielinga het woord. Hij gaf aan dat de bedoeling van deze avond is niet alleen geïnformeerd te worden door de sprekers, maar vooral de interactie op te zoeken. Waar sta je nu, wat heb je nodig, wat kun jij met de informatie van vanavond en wat kun en wil je delen met leden? Uitgenodigd op deze avond was Erwin Brameijer, adviseur eerste lijn van ROS Friesland.

Arjan Visscher, projectleider Gezondheid in de Wijk, informeerde de leden over de huidige stand van zaken in het zorgveld, wat de fysiotherapeut hier in kan betekenen, hoe je dit moet oppakken.

Voorbeelden uit de Regio!

Willem Langoor 

Werkzaam voor ECEZG te Groningen beet het spits af. Hij noemde zijn presentatie Effectuation en Wederkerigheid. Hij liet zien hoe je heel laagdrempelig tot een goed plan kan komen en hoe je je op kunt stellen naar partijen toe. 

Kiki de Jong

Zij is fysiotherapeute en behandelt alleen maar mensen thuis, vandaar ook de naam van haar bedrijf FysioMobile. Kiki vertelde over hoe zij aankijkt tegen het vak fysiotherapie in de zin van het hebben van plezier, denken in kansen en vooral anders aankijken tegen het financieren van je activiteiten. Hoe pas jij je gedrag als ondernemer aan; aan de veranderende ‘zorgwereld’ om je heen.  Ze gaf een aantal voorbeelden hoe zij haar werkzaamheden laat financieren, dat was verhelderend.

Jacob Jongejan

Beleidsmedewerker van de gemeente Leeuwarden, gaf een presentatie over de rol van de gemeente in de ‘kanteling’. Dat gemeentes eerst intern gericht waren om de eigen organisatie goed op poten te zetten. Zo langzamerhand gaat de blik meer naar buiten toe. Dat de gemeente geen kip met de gouden eieren is, werd wel duidelijk toen de heer Jongejan vertelde hoe het financiële plaatje er uit ziet rondom  zorg en welzijn.  De gemeente wil graag samenwerken met partijen die mee invulling geven aan haar taken. Hij gaf aan verrast te zijn wat de fysiotherapeut kan betekenen voor de gemeente. Dit was hem duidelijk geworden in de voorgesprekken en werd (nogmaas) bevestigd tijdens deze avond.

Zoek elkaar op!

Afsluiting

De avond werd besloten door een plenair overleg. Men gaf aan wat deze avond hen had gebracht. Er werd informatie uitgewisseld en een paar mensen gaven aan contact met elkaar te houden. Kiki en Willem gaven aan dat zij ook na deze avond mensen willen ondersteunen en dat men contact hierover kan opnemen met ze. Ook Erwin Brameijer van ROS Friesland vertelde dat ROS tools heeft om te ondersteunen en men welkom is met vragen. Jacob Jongejan gaf aan dat iedere gemeente een eigen beleid voert, maar dat hij graag nog vragen wil beantwoorden en dat hij mee wil kijken bij initiatieven in de gemeente Leeuwarden.

Sjoerd Bakker en Siebren Wielinga sloten de avond af met een bedankje aan de aanwezige leden en de sprekers. In vogelvlucht werd de avond nog even kort doorgenomen. Ook werd aangegeven dat op 11 april a.s. in Heerenveen een interessante training is rondom wet- en regelgeving Wlz, Wmo en Zvw.

 Conclusie van deze avond

  • Zoek de samenwerking op richting de gemeente
  • Betrek de gemeente bij je plan, investeren gaat uit voor de baten die meestal niet rechtstreeks bij de gemeente vandaan komen;
  • Maak een goede balans in tijd en geld tussen je primaire taken als fysiotherapeut en het inspelen op de ontwikkelingen in zorg en welzijn;
  • Zet kleine stappen in eenvoudige  plannen en kijk om je heen wat er zoal al gebeurt;
  • Durf ook die stappen te zetten en timmer niet alles meteen af, dat stagneert;
  • Ondernemen is ook (verantwoord) risico nemen.

Presentatie en contactgegevens

De presentaties vindt u op deze site, voor de presentatie van Kiki de Jong kunt u contact met haar opnemen.


Alle sprekers hebben aangegeven u te willen helpen bij vragen. De contactgegevens van de sprekers zijn:

Kiki de Jong: info@fysio-mobile.nl

Willem Langoor: w.langoor@ecezg.nl

Jacob Jongejan: jacob.jongejan@leeuwarden.nl

Erwin Brameijer: e.brameijer@rosfriesland.nl