Disclaimer


Het KNGF besteedt constante aandacht aan de informatie die op de websites en in de nieuwsbrieven van KNGF de Fysiotherapeut is geplaatst. Desalniettemin kan het KNGF niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is. Dit geldt voor zowel de openbare pagina’s van de website, de pagina’s bestemd voor besloten groepen en verwijzingen naar sites elders.

Het KNGF is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.