RLV 26 november 2015

Het bestuur van RGF Het Noorden nodigt u van harte uit voor de RLV van donderdag 26 november in het Van der Valk Hotel te Drachten.

Locatie

Van der Valk Hotel Drachten

Lavendelheide 4

Drachten

Tijd

19.00 uur ontvangst met koffie/thee

19.30 uur - 21.00 uur vergadering

21.00 uur borrel

Vergaderstukken

Als lid kunt u de vergaderstukken na inloggen downloaden aan de rechterkant.

Voor de AV-Stukken verwijzen we u graag naar  https://www.kngf.nl/vereniging/Verenigingsstructuur/algemene-vergadering.html (inloggen).  

Aanmelden

U kunt zich al inschrijven voor de RLV van RGF Het Noorden . Klik op de link naar mijnfysionet.nl.

Definitieve agenda

1. Lezing: “:Ik was een ontzettend luie vrouw”, een better in better out casus Geert van der Sluis MSc Fysiotherapeut / fysiotherapiewetenschapper 

2. Opening en vaststellen definitieve agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Verslag van de vorige RLV 21-05-2015 ter besluitvorming 

5. Bespreken Jaarplan RGF 2016 ter besluitvorming 

6. Begroting en contributie RGF 2016 ter besluitvorming 

7. Regionale rondvraag ter bespreking 

8. Agendapunten 274ste AV KNGF 9-12-2015 ter besluitvorming/bespreking

I. Opening 
II. Ingekomen stukken en mededelingen 
III. Verslag van de Algemene Vergadering van het KNGF d.d. 3 juni 2015 
Gevraagd besluit: 
Vaststellen van het verslag van de Algemene Vergadering van het KNGF d.d. 3 juni 2015 
IV. Jaarplan KNGF 2016 
Gevraagd besluit Vaststellen van het jaarplan KNGF 2016 
V. Financiën 
i. Begroting 2016 
ii. Contributie 2016 
iii. Bandbreedte regionale contributies 2016 
Gevraagd besluit: 
Vaststellen van 
i. Begroting 2016 
ii. Contributie 2016 
iii. Bandbreedte regionale contributies 2016 
VI. Benoeming erelid 
VII. Modernisering vereniging en transitie werkorganisatie 
Bespreken van modernisering vereniging en transitie werkorganisatie. 
VIII. Stand van zaken actuele onderwerpen 
IX. Rondvraag 

9. Mandatering afgevaardigde RGF naar AV KNGF ter besluitvorming 

10. Sluiting